บริษัท บี แซด มัม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี แซด มัม จำกัด"

บริษัท บี แซด มัม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี แซด มัม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี แซด มัม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการผลิตผลไม้กระป๋องและการผลิตแยมผลไม้ ผลิตอาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี แซด มัม จำกัด


38/4 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี แซด มัม จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/4 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท บี แซด มัม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี แซด มัม จำกัด

ได้แก่ 0845558000069
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี แซด มัม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี แซด มัม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*