บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด"

บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำน้ำ ฝึกสอนดำน้ำ รวมทั้งจำหน่ายหรือให้เช่าอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด


1 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่ที่ 1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด

ได้แก่ 0845558000131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟินิกซ์ ไดเว่อร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*