บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด"

บริษัท ปารี  แอนด์  ดีสปารี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด


16/8 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/8 หมู่ที่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด

ได้แก่ 0845558000140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปารี แอนด์ ดีสปารี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*