บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด"

บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเลื่อยไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด


58/2 หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/2 หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด

ได้แก่ 0845558000182
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค วัน พาราวู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*