บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด"

บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านคอฟฟี่ช็อป ร้านกาแฟ เบเกอรี่ คาเฟ่ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด


46/2 หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/2 หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด

ได้แก่ 0845558000204
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมาท์ โอลิมปัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*