บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด"

บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้เช่าห้องพักรายวัน รายเดือน โฮลเทล (HOSTEL)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด


91/17 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/17 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด

ได้แก่ 0845558000247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ วากาบอนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*