บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด"

บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสอนโยคะ จำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับโยคะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด


58/6 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด ตั้งอยู่ที่

58/6 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด

ได้แก่ 0845558000298
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซูซ รีทรีท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*