บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด"

บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด


131/102 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

131/102 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด

ได้แก่ 0845558000425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมรี่ฮิลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*