บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดการ ดูแล บริหาร ที่พักอาศัย โครงการต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


91/20 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/20 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0845558000620
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สายธาร สมุย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*