บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด"

บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานบรรจุแก๊สหุงห้มแอลพีจี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด


123 หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด ตั้งอยู่ที่

123 หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210

แผนที่บริษัท บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด

ได้แก่ 0845558000671
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชาวลิตแก๊ส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*