บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด"

บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับสอนดำน้ำ สอนว่ายน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด


78/9 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/9 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด

ได้แก่ 0845558000701
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตรีมไลน์ สมุย จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*