บริษัท โซจูชา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซจูชา จำกัด"

บริษัท โซจูชา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซจูชา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซจูชา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการเช่าที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซจูชา จำกัด


48/3 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซจูชา จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/3 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท โซจูชา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซจูชา จำกัด

ได้แก่ 0845558000891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซจูชา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซจูชา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*