บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด"

บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้จัดนำเที่ยว บริการนักท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด


126/13 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

126/13 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0845558000956
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม บุ๊คคิง คอนเนคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*