บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด"

บริษัท ซีบาส  เรสิเด็นซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด


66/12 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

66/12 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด

ได้แก่ 0845558001049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีบาส เรสิเด็นซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*