บริษัท ชนกบุรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชนกบุรี จำกัด"

บริษัท ชนกบุรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชนกบุรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชนกบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชนกบุรี จำกัด


12/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชนกบุรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ชนกบุรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชนกบุรี จำกัด

ได้แก่ 0845558001081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชนกบุรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชนกบุรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*