บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด


78/52 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

78/52 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0845558001201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คินาซาวิท (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*