บริษัท ติกเซียร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ติกเซียร์ จำกัด"

บริษัท ติกเซียร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ติกเซียร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ติกเซียร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ติกเซียร์ จำกัด


56/12 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ติกเซียร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/12 หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท ติกเซียร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ติกเซียร์ จำกัด

ได้แก่ 0845558001251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ติกเซียร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ติกเซียร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*