บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด"

บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกและขายส่งเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด


458/10 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

458/10 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

แผนที่บริษัท บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด

ได้แก่ 0845558001421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุพจน์เปเปอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*