บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานพาณิชยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด


8/3 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/3 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0845558001626
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮปปี้ รีสเพคท์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*