บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด"

บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองโรงแรมที่พัก บริการจัดหารถทุกชนิดให้เช่าเพื่อการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด


32 ซอย8 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

32 ซอย8 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ได้แก่ 0845558001855
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ็ทเซาท์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*