บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด"

บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออกไม้ยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด


69 หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

69 หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

แผนที่บริษัท บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0845559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินซาน อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กพอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*