บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


37/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

37/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

แผนที่บริษัท บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0845559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอซี คอลซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*