บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด"

บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด


5/64 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/64 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด

ได้แก่ 0845559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ณฐภัทรศิริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*