บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด"

บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด


33/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/1 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ บุชเชอรี่ กริลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*