บริษัท ลูจเน็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลูจเน็ท จำกัด"

บริษัท ลูจเน็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลูจเน็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลูจเน็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก รีสอร์ท บังกะโล และบ้านพักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลูจเน็ท จำกัด


21/9 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลูจเน็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/9 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท ลูจเน็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลูจเน็ท จำกัด

ได้แก่ 0845559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลูจเน็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลูจเน็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*