บริษัท โจริซู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โจริซู จำกัด"

บริษัท โจริซู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โจริซู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โจริซู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้เช่าที่พัก รีสอร์ท บังกะโล และบ้านพักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โจริซู จำกัด


21/9 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โจริซู จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/9 หมู่ที่ 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท โจริซู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โจริซู จำกัด

ได้แก่ 0845559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โจริซู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โจริซู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*