บริษัท เรโคโค่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรโคโค่ จำกัด"

บริษัท เรโคโค่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรโคโค่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรโคโค่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกสินค้าเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอาง บนแผงลอยและตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรโคโค่ จำกัด


84/7 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรโคโค่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

84/7 หมู่ที่ 6 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท เรโคโค่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรโคโค่ จำกัด

ได้แก่ 0845559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรโคโค่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรโคโค่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*