บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ตัวแทน นายหน้า ซื้อ ขาย สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด


30/1 หมู่ที่ 2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/1 หมู่ที่ 2 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0845559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โม เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*