บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด"

บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด


102/31 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

102/31 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด

ได้แก่ 0845559000119
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอท สมุย ลีมูซีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*