บริษัท เชาวดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชาวดี จำกัด"

บริษัท เชาวดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชาวดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชาวดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม ให้บริการที่พักแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชาวดี จำกัด


362/2 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชาวดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

362/2 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท เชาวดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชาวดี จำกัด

ได้แก่ 0845559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชาวดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชาวดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*