บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด"

บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด


135 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

135 หมู่ที่ 3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0845559000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์ ไทย เฮ้าส์ รีสอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*