บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด"

บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด


195/8 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

195/8 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด

ได้แก่ 0845559000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไชนีส นู๊ดเดิ้ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*