บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด"

บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่พัก และมัคคุเทศก์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด


567 หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

567 หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

แผนที่บริษัท บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000178
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชี่ยวหลาน เก็ตอะเวย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*