บริษัท เวียงเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวียงเจริญ จำกัด"

บริษัท เวียงเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวียงเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวียงเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตัวแทน ภายในและภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวียงเจริญ จำกัด


473/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวียงเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

473/1 หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

แผนที่บริษัท บริษัท เวียงเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวียงเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0845559000186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวียงเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวียงเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*