บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด


2/17 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/17 หมู่ที่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0845559000194
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ตมณี เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*