บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด"

บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน จ้างให้โรงงานผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด


20/38 ถนนวัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/38 ถนนวัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด

ได้แก่ 0845559000208
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็นพี เทค (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*