บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด"

บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ ตกแต่งภายใน การติดตั้งประตู หน้าต่าง มุ่งลวด และอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด


67/27 หมู่ที่ 2 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/27 หมู่ที่ 2 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0845559000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บรรยฤทธิ์ วู้ดเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*