บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด"

บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง การแต่งสวน งานจัดสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด


6/2 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/2 หมู่ที่ 5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310

แผนที่บริษัท บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ได้แก่ 0845559000232
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสดีแอนด์ซี เซอร์เวย์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*