บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


83/1 หมู่ที่ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

83/1 หมู่ที่ 1 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120

แผนที่บริษัท บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0845559000267
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*