บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด"

บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าที่พัก บริการบ้านพักตากอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด


176/15 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

176/15 หมู่ที่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

แผนที่บริษัท บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด

ได้แก่ 0845559000283
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซันเซ็ท เมาเท่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*