บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด"

บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด


99/551 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/551 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด

ได้แก่ 0845559000291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เพาเวอร์ ซัพพลาย 1999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*