บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด"

บริษัท ทรู  สโน  เวฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริหาร จัดการ จัดสรร ดูแล ที่พักอาศัย ที่ดิน โครงการต่างๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด


223/11 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

223/11 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด

ได้แก่ 0845559000305
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรู สโน เวฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*