บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด"

บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด


777 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

777 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด

ได้แก่ 0845559000313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ซี ซี คอน จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*