บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด"

บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด


160/24 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด ตั้งอยู่ที่

160/24 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด

ได้แก่ 0845559000356
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิ๊ก ฮอร์น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*