บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด"

บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด


31 หมู่ที่ 10 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 หมู่ที่ 10 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0845559000372
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์ไพจิตรพลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*