บริษัท นิโคแม็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิโคแม็ท จำกัด"

บริษัท นิโคแม็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิโคแม็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิโคแม็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิโคแม็ท จำกัด


45/29 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิโคแม็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/29 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330

แผนที่บริษัท บริษัท นิโคแม็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิโคแม็ท จำกัด

ได้แก่ 0845559000381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิโคแม็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิโคแม็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*