บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด"

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรับจองตั๋วโดยสาร โรงแรม ที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด


151/1 หมู่บ้านบ้านท่าชนะ หมู่ที่ 5 ถนนเลียบชายทะเล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

151/1 หมู่บ้านบ้านท่าชนะ หมู่ที่ 5 ถนนเลียบชายทะเล ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

แผนที่บริษัท บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0845559000399
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*