บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด"

บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด


280 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด ตั้งอยู่ที่

280 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด

ได้แก่ 0845559000402
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สินธุพรหมก่อสร้าง 2559 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*