บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด"

บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเลื่อยไม้ไสไม้และแปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักรผ่านการปอดและการสับชิ้นไม้ท่อนซุง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด


100/1 หมู่ที่ 9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/1 หมู่ที่ 9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

แผนที่บริษัท บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด

ได้แก่ 0845559000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี.เอส.สุราษฏร์ พาราวู้ด กรุ๊ป (2016) จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*