บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด"

บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด


209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

209,209/1-2 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

แผนที่บริษัท บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0845559000429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อูมิ แอนด์ จูสซ์ แฟคตอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*